Ustavimo razprodajo Slovenije!

Ustavimo razprodajo Slovenije!

Sporočilo vodstva Liberalne demokracije Slovenije slovenski javnosti

Pozivamo državljanke in državljane Slovenije, da preprečimo prodajo/razprodajo finančnih sistemov, na čelu z NLB, prav tako pa tudi družb in podjetij v večinski lasti državljanov Republike Slovenije.

Nihče ni nad suverenostjo Slovenije in njenih državljanov. Nobena vlada jim ne more vzeti pravice zaščite svojih finančnih institucij, družb, podjetij, ki so jih vzpostavili državljani Slovenije in so temelj težko pridobljene samostojnosti.

Liberalna demokracija Slovenije se zaveda odgovornosti do premoženja države, torej dejansko premoženja državljanov. Stranke, katerim so v zadnjih nekaj mandatih volivci zaupali upravljanje države, niso pokazale te odgovornosti, še več, svoj položaj so zlorabile za plenilsko razprodajo našega premoženja –  premoženja vseh nas – državljanov. Razprodajo so zaupali finančnikom in posrednikom, ki so za visoke provizije razprodajo spodbujali in pospeševali, in to počno še vedno ter še bolj povzdigujejo ”svetost” privatne lastnine.

Po podatkih za leto 2016 je gospodarstvo v Sloveniji ustvarilo 3,2 milijarde čistega dobička (po odšteti amortizaciji), torej približno toliko, kot je bilo treba zbrati denarja za pokritje ”bančne luknje”! Kam se odlivajo ti ogromni dobički? Predvsem v žepe tujih lastnikov, ki so poceni kupili npr. NKBM, Helios, Ljubljansko letališče in mnoga druga podjetja. Le majhen del teh dobičkov ostane v Sloveniji.

Odtujevanje državnega premoženja lahko preprečimo z izvolitvijo odgovornih ljudi, državljanov, ki bodo upravljali naše premoženjem v korist vseh in ne le majhne skupine, ki kopiči ogromno premoženje in večini prepušča le drobtinice.

V Sloveniji živi z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, 280.000 prebivalcev, tveganju socialne izključenosti pa je izpostavljenih približno 371.000 prebivalcev, ker oblast skrbi, da so bogati še bogatejši, revni pa še revnejši.

LDS se je v  predvolilnih programskih izhodiščih, sprejetih na 15. Kongresu LDS 22. aprila 2017, zavezala tej odgovornosti in bo zato sodelovala na letošnjih volitvah z zavednimi, izkušenimi kandidati, kandidati sposobnimi dobro upravljati državo.