Svet LDS izvolil dr. Luja Šproharja za predsedujočega LDS

Včeraj, ob proslavitvi Dneva državnosti, se je v Radencih na svoji konstitutivni prvi seji po kongresu 22. aprila 2017, sestal Svet LDS. Za svojega predsednika je svet izvolil Zlatka Mira, dolgoletnega člana in občinskega svetnika LDS v Radencih, za podpredsednico pa Rebeko Prosenc iz Kamnika.

Svet je odločil, da bo stranki do predvolilnega kongresa predsedoval dr. Luj Šprohar. Luj Šprohar že več kot 20 let deluje v LDS in je v teh letih vodil tudi komisijo za invalide, s svojim aktivnim odnosom do družbeno občutljivih vprašanj je veliko prispeval k oblikovanju politike do ranljivih skupin v Sloveniji. Dr. Šprohar bo predsedoval Izvršnemu odboru LDS, ki bo v naslednjih mesecih pripravil okvirni program stranke.

Za generalnega sekretarja je bil izvoljen Rok Hribar, ki je že doslej opravljal to funkcijo.

O sodelovanju na predsedniških volitvah bo Svet LDS odločal v septembru po posvetovanjih s članstvom. Naslednja seja Sveta LDS bo 2. septembra 2017.