STALIŠČE LDS DO (RAZ)PRODAJE SLOVENSKEGA PREMOŽENJA

Sporočilo vodstva Liberalne demokracije Slovenije slovenski javnosti ob prodaji NLB in Abanke

Ustavimo razprodajo Slovenije!

Nobena oblast ni nad suverenostjo Slovenije in njenih državljanov. Nobena vlada jim ne more vzeti pravice zaščititi svojih finančnih institucij, družb, podjetij, ki so jih državljani vzpostavili v zadnjih sedemdesetih letih in so temelj težko pridobljene samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Liberalna demokracija Slovenije se zaveda odgovornosti do premoženja države, našega premoženja. Stranke, katerim so v zadnjih nekaj mandatih volivci zaupali upravljanje države, niso pokazale te odgovornosti, še več, svoj položaj so zlorabile za plenilsko razprodajo našega premoženja. Razprodajo so zaupali finančnikom in posrednikom, ki za visoke provizije razprodajo spodbujajo in pospešujejo! Vse to počno s povzdigovanjem ”svetosti” privatne lastnine in pod parolo, da so privatniki boljši menedžerji kot država. Poleg teh je vlada še sama vzpostavila dve ”razprodajni” družbi, DUTB in SDH, ki v posmeh vsem nam ropata državo!

Po podatkih za leto 2016 je gospodarstvo v Sloveniji ustvarilo 3,2 milijarde čistega dobička (po odšteti amortizaciji), torej približno toliko, kot je bilo treba zbrati denarja za pokritje ”bančne luknje”! Kam se odlivajo ti ogromni dobički? Vsem je znano, da predvsem v žepe tujih lastnikov, ki so poceni kupili npr. NKBM, Helios, Ljubljansko letališče in mnoga druga podjetja. Le majhen del teh dobičkov ostane v Sloveniji.

V Sloveniji živi z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine 280.000 prebivalcev, tveganju socialne izključenosti pa je izpostavljenih približno 371.000 prebivalcev, ker tudi nove oblasti prav nič ne skrbi, da so bogati še bogatejši revni pa še revnejši.

Prav zato se je LDS v svojih programskih izhodiščih, sprejetih pred letom dni na 15. Kongresu LDS, zavezala ustavitvi prodaje podjetij in finančnih sistemov v polni ali delni lasti Republike Slovenije (www.lds.si ). Državljanke in državljane Slovenije, državotvorne stranke in civilne pobude pozivamo, da ustavimo in preprečimo razprodajo finančnih sistemov, prav tako pa tudi vseh družb in podjetij v večinski lasti državljanov Republike Slovenije.

IO LDS