Razpis evidentiranja kandidatov in kandidatk

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da je Stranka sklicala Kongres, ki bo v soboto, 22. aprila 2017.

S sklicem Kongresa je tako razpisano evidentiranje za Predsedstvo Stranke (klikni za obrazec za evidentiranje).
Kandidate/-ke lahko predlagajo vsi posamezniki in posameznice brez omejitev.

Predloge kandidatur pošljite na naslov: LDS, Kolegij predsednika, Dunajska 5, 1000 Ljubljana, oz. skenirano po e-pošti (info@lds.si), najkasneje do 1. aprila 2017.

Z evidentiranimi kandidati bo Stranka v prvem tednu aprila stopila v stik, da podajo soglasje h kandidaturi.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na 040/683-863 (Rok Hribar).

Lep pozdrav!

Rok Hribar
generalni sekretar

Priloga:
Vabilo
obrazec za evidentiranje.