Program LDS februar 2022

Člani in simpatizerji LDS smo ljudje, ki želimo nadaljevati svetle tradicije svobodomiselnih prednikov, kakršni so bili Prešeren, Levstik, Cankar, Ivan Hribar, Kocbek, France Bučar, Janez Drnovšek. Ne želimo posnemati Valjhuna, Mahniča, Ušeničnika, Rožmana, Rupnika, Rodeta.

Zavedamo se, da je današnji čas v marsičem prelomen, največji izziv je ogroženost Zemlje, potrebno je takojšnje ukrepanje na globalni ravni in na ravni vsakega posameznika. Zato potrebujemo spravo vseh dobromislečih in svobodomiselnih ljudi, spravo, ki pomeni odprto soočenje z lastno zgodovino in lastnimi napakami v preteklosti. Slovenija se zdi v tem procesu kot zanemarljivo majhna. A ni tako. Gre za uveljavitev zavesti o nujnosti ukrepanja, za koordinacijo celotne svetovne skupnosti – in v tem procesu je pomembna tudi Slovenija.

Cankar je bil kritičen do tistih, ki »v bogatih kočijah se vozijo«. Tudi mi smo kritični do bogatenja nekaterih in siromašenja večine. Tako stanje omogoča in ohranja sistem divjega liberalizma v oblasti kapitala. Potrebne so sistemske spremembe. Zavedamo se nevarnosti revolucionarnih dogajanj, v demokraciji vidimo možnosti za postopno spreminjanje, če so cilji jasni. Za nas je pomemben vsak človek posameznik, njegove pravice, njegova suverenost, njegova blaginja. Država mu mora zagotavljati pravice in svoboščine, tudi socialno varnost. Ne država, ne nacionalna ali verska pripadnost, ne rasa in spolna usmerjenost ne more biti tako pomembna, da bi zaradi še tako vzvišenih ciljev pozabili na posameznika in njegove pravice.

Marsikaj od tega, kar zagovarjamo, zagovarjajo tudi člani drugih strank, kar je dobro, lahko bomo sodelovali. Od njih  se razlikujemo, da delamo na rezultatih Drnovškove LDS in na tradiciji naših svobodomiselnih prednikov, ki jim je dala prav zgodovina.

DELOVANJE LDS SLONI NA

posvetovanju z državljankami in državljani o vseh ključnih zadevah v Sloveniji, zato bomo uveljavili:

  • Referendumsko odločanje po švicarskem modelu – o vseh ključnih zadevah za državo – tudi o privatizaciji podjetij in premoženja v lasti državljank in državljanov;
  • Dosledno ločevanje in spoštovanje avtonomije zakonodajne, izvršne (predsednik vlade mora biti izvoljen z najmanj 2/3 večino v DZ) in sodne oblasti – le tako se zagotovi  medsebojni nadzor, ki je temelj preprečevanja korupcije;
  • Sprostitev kandidiranja na državnozborskih in evropskih volitvah – ukinitev zbiranja podpisov – predlagatelji trije državljani/državljanke;
  • Omejitev števila mandatov, za poslance v Državnem zboru, Državnem svetu, župane in evropske poslance in dosledno izvajanje ne podvajanja voljenih funkcij;
  • Utrjevanje javnega šolstva in javnega zdravstva za vse;
  • Uveljavljanje prednosti države, t.j. državljank in državljanov pri nakupu/odkupu podjetij, ki so ključna za Slovenijo;
  • Prioritetno vlaganje dobičkov javnih in državnih podjetij v znanost in izobraževanje (vzpostavljanje znanstvenih in tehnoloških institucij, laboratorijev, ki sta ključna za družbeni razvoj in preživetje v skrajno kompetitivnem svetu in svetu, v katerem neodgovorno ravnanje z naravnimi že ogroža življenje na zemlji;
  • Vlaganja v sonaravno kmetijstvo, ki mora postati v 10-tih letih prehransko samooskrbno;
  • Postopna repatriacija bančnega sistema in ohranitev dobičkov, ustvarjenih s strani državljank in državljanov, v Sloveniji;

Zakaj gremo na volitve 2022

Po mednarodnem kazalcu HDI Human Development Index –  ki meri življenjsko raven – blaginjo ljudi, se Slovenija uvršča med 30 najbolj razvitih družb. Iz skupine srednje razvitih v skupino visoko oz. najbolj razvitih držav sveta je Sloveniji uspel izjemen vzpon na tej lestvici v obdobju med 1992 in 2004. Prav gotovo gre zasluga za to v veliki meri LDS, ki je uspešno vodila ekonomsko in socialno politiko Slovenije v teh letih. LDS je brez dvoma izvajala, za tedanje razmere, ustrezno ekonomsko in socialno politiko. Vlade, ki so sledile v zadnjih sedemnajstih letih, niso znale nadgraditi tedanjih dosežkov v skladu s pričakovanji državljanov. Vse po vrsti so sodelovale pri razprodaji slovenskega premoženja, t.j. premoženja državljank in državljanov.

Svet se je v zadnjih dvajsetih letih radikalno spremenil. Globalizacija, ki je plod tehnološko-komunikacijske revolucije in deregulacije kapitalizma, je naredila svet veliko bolj zapleten, kot je bil še pred dvajsetimi leti. Svetovne politične in/ali gospodarske in finančne razmere lahko čez noč spremenijo razmere ne le v posamezni državi ampak v celi regiji, npr. kar celi EU ali na območju držav z evrom. V tej nepredvidljivosti se posameznik/državljan počuti  vse bolj nemočnega. In povsem razumljivo je, da se mu porajajo dvomi o demokraciji nasploh in parlamentarni demokraciji posebej. Sedanje strukture organiziranosti države, ki si jih je prilastila predvsem SDS, so izgubile zaupanje državljanov, posledica je tudi zaupanje v sedanjo predstavniško demokracijo v Sloveniji.

Po vstopu v EU leta 2004 so se odprle možnosti, ki jih vlade niso znale, na za državljane in državo ustrezen (suveren) način, izkoristiti. Prihajalo je celo do za družbo in državljane škodljivega izpolnjevanja evropskih “zahtev”, kar se je pokazalo v primeru sanacije slovenskih bank in ”zaščite” do državljanov nesprejemljivega delovanja Banke Slovenije, kot tudi nesmiselno oblikovanje DUTB, vse to je Sloveniji (in slovenskim državljanom) povzročilo veliko materialno škodo, obenem pa tudi zavrlo gospodarstvo! Sedanja vlada, ob tihi podpori večine opozicije, nadaljuje s “podarjanjem” podjetij tujim skladom in podjetnikom (poštnim nabiralnikom) , ki jih zanima le profit za vsako ceno, ne zanima jih družbeni standard Slovenije in/ali preživetje zaposlenih.

Potrebne so spremembe, ki bodo z ekonomsko, socialno in izobraževalno politiko ustvarile razmere, v katerih se bo državljan počutil upoštevanega, soodgovornega za svoj položaj in nasploh razmere v družbi. To zahteva več socialno pravične države, popolno avtonomijo javnih ustanov in medijev, odličnost javnega šolstva, odličnost javnega zdravstva, stabilne razmere za razvoj podjetništva in gospodarstva na sploh. Vse našteto je mogoče ob državi/vladi z močnimi, odgovorno vodenimi in stabilnimi institucijami, ki je ne vodijo individualni interesi in pohlep, ki se zaveda odgovornosti do skupnosti, do vseh državljanov in državnega premoženja, s katerim v imenu državljanov tudi upravlja.

Slovenija ne napreduje tako, kot je začela v 90-tih letih prejšnjega stoletja, celo zaostaja za nekaterimi državami/družbami, pred katerimi je bila nekaj let nazaj   (Češka, Poljska, Estonija…). Koalicije v zadnjih letih niso vodile države tako, da bi prispevale k bogatenju države in državljanov, niso poskrbele za dvig znanja v družbi, niso vodile finančno-ekonomske politike, ki bi ublažila posledice krize iz leta 2008, še več – pomagale so izničiti oziroma bistveno zmanjšati premoženje malih vlagateljev. Brez zadržkov so dovolile prevlado neoliberalnega kapitalizma, ki je omogočil bogatitev peščice na račun večine državljanov, predvsem pa slabo plačanih delavcev in množice prekarcev.

Osnovni moto LDS politike je usmeritev v graditev zaupanja v državo in v državne institucije, ki bodo vsakemu državljanu zagotavljale varnost in dostojno življenjsko raven v okvirih demokratično reguliranega tržnega gospodarstva.        

Krepitev standardov varovanja, spoštovanja in uveljavljanja človekovih pravic, je eden od osnovnih ciljev liberalne demokracije. Diskriminacija in kratenje ali omejevanje državljanskih svoboščin, kar se bolj ali manj odkrito uveljavlja v politikah desnih in neoliberalnih strank, ki prevladujejo v Državnem zboru, je v popolnem nasprotju z liberalnodemokratskimi vrednotami, zato takšnim politikam ni in ne sme biti mesta v naši državi.

Državljanke in državljani Slovenije v zadnjem letu večinsko ocenjujejo delo vlade in parlamenta izrazito negativno. To je nezaupnica državljanov ljudem in strankam, ki so jim na zadnjih volitvah zaupali vodenje Slovenije. Ti ljudje se, kljub slabemu delu in škodljivemu delu za državo, ne umaknejo in ne odstopijo svojega mesta bolj kompetentnim državljanom.

Nezaupanje je plod slabih, za Slovenijo in Slovence škodljivih odločitev, odločitev proti volji večine državljanov! Stranke na oblasti so, kljub nasprotovanju državljanov,  prodale mnoga podjetja od Mercatorja, Heliosa, Adrie Airways, Pivovarn Laško in Union, Kolinske in mnogih drugih. Nobena stranka v DZ ni o tem vprašala državljank in državljanov, nobena ni zahtevala in sklicala referenduma v zvezi s temi prodajami.

Z denarjem državljanov so izvedle precenjeno sanacijo bank, ki so jih za tem poceni prodale tujcem. Te nerazumne, za Slovenijo škodljive poteze, pomenijo odliv dobičkov, ki so plod dela Slovenk in Slovencev v tujino. Temu se je, v zadnjem letu pridružilo še rušenje pravne države, napad na STA, privatizacija javnega zdravstva in šolstva, politično prilaščanje državnih podsistemov (policije) in javnih podjetij s strani strank na oblasti.

Kljub nasprotovanju državljanov, kljub demokratičnim načelom delitve oblasti, se pohlepni pohod obvladovanja države predvsem s strani SDS, NSi, SNS in Konkretno (SMC) nadaljuje.

Kako povrniti zaupanje v državne institucije in upravljanje naše države? Raziskave javnega mnenja kažejo, da je v letu 2021 zaupanje v vodenje države padlo najnižje doslej. Parlamentu zaupa manj kot polovica državljank in državljanov, še nižje je zaupanje v vlado. To dejstvo narekuje zamenjavo poslancev in vlade, izvolitev drugih ljudi in čimprejšnjo uzakonitev omejitve števila mandatov za poslance v DZ in DS. To je mogoče doseči le s kandidiranjem izobraženih in zagnanih oseb, ki niso ujetniki strank, ki jim je mar Slovenija in ne strankarski in/ali lastni žep. Za demokracijo je najpomembnejše, da se ljudje na položajih menjajo. Ohranjanje položajev za vsako ceno vodi v korupcijo, kupovanje stolčkov, menjavanje strank, spreminjanje vrednot, zaradi katerih so bili izvoljeni, lažno predstavljanje t.j. laganje volivcem.

Podvajanje in kopičenje funkcij ni sprejemljivo za LDS. Poslanci, ki sprejmejo drugo funkcijo (župan, minister), avtomatično trajno izgubijo županstvo ali sedež v DZ. Dejstvo je, da ima poslanec, ki po sedanjih pogojih ”nadomesti” poslanca, ki je sprejel ministrsko funkcijo, omejeno samostojnost. Če ne želi izgubiti položaja, je prisiljen glasovati tako, da ne pade minister, ki ga je zamenjal…Minister pa se zaradi možnosti vrnitve v DZ lahko tudi obnaša neodgovorno, saj ima zagotovljen sedež v DZ…To se je pokazalo pri nizu interpelacij, kar dokazuje, da je nujna ukinitev sedenja na dveh stolčkih.

Zniževanje demokratičnih standardov z razraščanjem klientelizma in korupcije v upravljanju države in državnih podjetij zahteva resne spremembe v udejanjanju delitve oblasti med izvršilno, zakonodajno in sodno. Sedanja zakonodaja omogoča oblast strankam, ki si državo prilaščajo, vlada je strankarska, parlament pa le glasovalni stroj vladajoče stranke ali koalicije. Parlament mora kontrolirati vlado in ne predstavljati le teatra za ljudstvo.

Osnovna področja uresničevanja programskih izhodišč LDS

Politični sistem

Demokratični deficit je posledica finančne in medijske privilegiranosti parlamentarnih strank v razmerju do izven parlamentarnih strank in državljanskih pobud. Privilegiranost parlamentarnih strank dodatno krepi volilni zakon, ki utrjuje monopol teh strank in izničuje možnosti drugih strank, povsem pa individualno kandidiranje. Dejstvo je, da več strank v parlamentu pomeni večjo, ustreznejšo zastopanost interesov državljanov…ki nadzirajo vlado in je večje zagotovilo za sprejemanje odločitev v skladu s pričakovanji državljank in državljanov, kar je temeljno vodilo demokracije.

Zakaj so trije poslanski podpisi več vredni kot trije podpisi volivcev? Parlamentarne in neparlamentarne stranke so registrirane pod enakimi pogoji, zato je nujna izenačitev pogojev kandidiranja, t.j. trije podpisi za vse, ki kandidirajo na volitvah.

Stranka ni le vodja, stranka mora biti sposoben kolektivni aparat.

Ker volilna udeležba zaskrbljujoče pada, s padanjem volilne udeležbe pada tudi legitimnost oblasti, bo LDS podprla aktivnejšo vlogo državljanov pri izbiri predstavnikov oblasti.

Zato LDS podpira

– uvedbo obvezne volilne udeležbe, s čimer bo izvoljena oblast pridobila na večji legitimnosti,

– sprostitev kandidiranja na volitvah z opustitvijo zbiranja podpisov podpore kandidatom, in posledično,

– pritegnitev sposobnih posameznikov in posameznic, ki se ne želijo strankarsko vezati. Največja vrednota demokracije so novi obrazi, ki prinesejo nove ideje in niso obremenjeni z odločitvami predhodnikov,

– ukinitev diskriminatornega volilnega praga – prag izniči glasove dobršnega dela volivcev in jih doda stranki, ki je ti niso izbrali,

– enak medijski prostor za vse udeležence volitev – parlamentarna stranka ne sme biti privilegirana v razmerju do izven parlamentarnih strank in državljanskih list/pobud,

Gospodarstvo

Slovenije potrebuje ugodno finančno podporo za odpiranje in razvoj novih podjetij ter za rast (širitev) podjetij ter za akvizicije sorodnih podjetij. Za ta namen bo LDS z dobički državnih in javnih podjetij vzpostavila Slovensko gospodarsko razvojno banko. Razvojna banka bo vzpostavila sklade za izvajanje učinkovite energetske in transportne politike, upoštevajoč sodobne trajnostne in okoljske standarde ter njihov razvoj.

Vzpostavitev pogojev za razpršeno domače lastništvo podjetij in zaščita stabilnega lastništva strateških slovenskih podjetij in ustavitev vseh špekulativnih prodaj nacionalno pomembnih podjetij je eden osnovnih ciljev, ki jih bo udejanjala LDS. LDS bo zato usmerjena v spodbujanje in pomoč pri širitvi in rasti podjetij slovenskih državljank in državljanov, tudi s prevzemanjem podjetij izven slovenskih meja. LDS bo stalno preverjala in revidirala ”strateškost” podjetij pomembnih za državo in njeno gospodarsko suverenost. Strateško pomembna podjetja bo vlada odkupila.

Segrevanje (pregrevanje) našega planeta, predvsem zaradi toplogrednih plinov zahteva radikalne ukrepe takoj. Ukrepanje zahteva usklajeno delovanje in preplet različnih področij, ki jih usmerja države, družba, od znanosti in izobraževanja, industrije, prometa, prostorskega načrtovanja, energetike, kmetijstva… LDS bo poskrbela za usklajevanje teh področij v sodelovanju s civilnodružbenimi organizacijami, ki ne le opozarjajo, temveč tudi nadzirajo posege in rešitve ohranjanja življenjskega prostora za naše otroke. V obdobju prehoda na alternativne vire energije, od sedanje proizvodnje temelječe na fosilnih gorivih, bo LDS podpirala pospešen prehod na izkoriščanje sončne energije tudi s subvencijami državljankam in državljanom (tudi iz evropskih skladov za ta namen) uravnoteženimi glede na družinske dohodke. Obsežen del naložb v energetske objekte lahko postavijo majhni vlagatelji in tudi  posamezna gospodinjstva. Za izkoriščanje sončne energije je ključno tudi izkoriščanje streh in ploščadi (te pokrivajo velik delež površine države), brez poseganja v zeleno okolje (kmetijske, travnate in gozdne površine). Poleg tega bomo pospešili izkoriščanje geotermalnih možnosti, ki bi po sedanjih ocenah lahko prispevale precejšen delež električne energije. 

Bančni sistem je hrbtenica suverenosti države, LDS bo izpeljala rešitve, ki bodo v bankah povečevale delež državljanskega lastništva. S solastništvom bodo državljani deležni delitev enormnih bančnih dobičkov, ki jih sami soustvarjajo. S tujim lastništvom bank se naši vložki prelivajo v žepe tujih lastnikov in se le v manjšem deležu vračajo v Slovenijo.

S spodbujanjem javnih naložb, krajšim delovnim časom in prepovedjo neutemeljenih nadur, bomo sprostili trg dela in med drugim povečali učinkovitost gospodarstva. S temi ukrepi bomo zagotovili, da bodo imeli mladi prihodnost, zmanjšali bomo njihov osip – nujo odhoda v tujino, zaradi nezmožnosti zaposlovanja ali prekarnega dela. Mladim, ki predstavljajo gonilo družbe, bomo vrnili perspektivo. Spodbujali bomo mala in srednje velika podjetja, da bi zapolnili vrzel zaposlovanja mladih.

Izobraževanje in znanost sta temelja družbenega napredka in razvoja – temelj uresničevanja liberalno demokratske politike je izobražen in kritičen državljan. Primerna izobrazba za vsakega državljana, ne glede na socialni in ekonomski status, po načelih enakih možnosti, omogoča gospodarsko rast in družbeno stabilnost.

Vlaganja v odlično javno izobraževanje za vse in na vseh ravneh in podpora znanstveno-raziskovalnim ustanovam in vlaganje v odlično javno izobraževanje na vseh ravneh za vse, tudi tistih, ki so iz takšnih, tudi tistih, ki so iz takšnih ali drugačnih razlogov ostali izven (»osipniki«), je pot v družbo vseživljenjskega izobraževanja. Dobičke državnih in javnih podjetij bomo vlagali v izobraževanje, raziskovanje,  znanost, in šport. Posebno pozornost bomo posvetili razvoju informacijske družbe, kot tudi novim področjem znanosti in tehnologije. V osnovnem in splošnem izobraževanju se bomo zavzemali za temeljito humanistično izobrazbo in za informacijsko znanje, v poklicnem izobraževanju (vključno z višjim in visokim šolstvom) pa bomo zahtevali večjo odgovornost delodajalcev za pridobivanje praktične usposobljenosti  (dualni sistem).

Podora športu kot najpomembnejši dejavnosti s katero se praktično ukvarjajo vsi državljani. Eni kot šport, drugi kot rekreacija. Najboljši športniki pa delujejo tudi kot ambasadorji države. Zato velika podpora tudi njim. Za vse to pa potrebujejo objekte in kot tudi zunanje športne površine. Postati moramo narod z največjim odstotkom ljudi, ki se ukvarjajo s športno rekreacijo. Investiranje v šport in rekreacijo je sočasno investiranje v zdravje državljank in državljanov.

Kultura je bistvo nacionalne samobitnosti in je organsko povezana z odličnostjo, pa tudi z odprtostjo in svobodo ustvarjalnosti v najširšem smislu. LDS bo zagotovila kulturi ugodnosti in olajšave, ki bodo spodbujale kreativno rast kulture in umetnosti v največji možni meri. LDS bo zagotavljala pogoje za odprt medkulturni dialog ter kulturo kot prostorom svobode in sodelovanja, tudi na evropski ravni. Podpirali bomo odgovorno medijsko politiko.

Zdravje državljanov je predpogoj za ustvarjalnost, produktivnost in splošen napredek države. Vlaganja v organizirano preventivo je na ravni osnovnega zdravstvenega varstva ključnega pomena za družbeni razvoj. Preventiva je najbolj učinkovit način za krajšanje čakalnih vrst in mora postati osnovno vodilo prenove nacionalnega zdravstvenega sistema. Sistematična preventiva se začne v vrtcu in osnovni šoli in mora postati vseživljenjska skrb za zdravje, kot zdravstvena pismenost, oziroma razumljive zdravstvene informacije in storitve ki izboljšujejo zdravje ljudi ter podpirajo kakovost življenja.

Solidarnost na ravni dobrodelnih organizaciji ne more nadomestiti države, države, ki so ji mar vsi državljani in državljanke- obdavčitev visokih prihodkov (posodobitev davčne zakonodaje) in medgeneracijska solidarnost sta osnovna principa liberalno demokratskega razumevanja družbenega sporazuma/pogodbe. Čim prejšnja uvedba UTD je cilj LDS, kot zagotovilo dostojnega življenja najšibkejših družbenih skupin.

Ustrezna raven in univerzalen dostop do socialne varnosti, kot tudi socialne zaščite, ki omogočata dostojno življenje vseh državljanov. V primerjavi z drugimi državami EU Slovenija namenja manjši delež subvencioniranja najemnin in nadomestil za brezposelnost. Spodbujali bomo cenovno dostopna stanovanja, kot posojila ter davčne olajšave za kupce stanovanj. Spremembo sistema nadomestil za brezposelnost in večje naložbe v poklicno izobraževanje in usposabljanje bodo prispevale k  polni zaposlenosti državljanov.

Ranljivim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami, bomo v skladu z njihovimi sposobnostmi izdelali sistem, ki bo tem ljudem zagotovil normalno vključenost v družbeno okolje.

Delo upokojencev je pomemben dejavnik razvoja in družbenega napredka. Izkušnje in znanje upokojencev je družbeno bogastvo – je plod investiranja v izobraževanje in vseživljenjsko izobraževanje, zato bo LDS poiskala rešitve za sistemsko spodbujanje dela upokojencev brez posega v z delom zaslužene pokojnine.

Sistematično vlaganje v ekološko in zdravo pridelavo hrane, sonaravni razvoj in ohranjanje neokrnjene narave, voda in gozdov je za LDS predpogoj za zagotovitev dostojnega življenja državljanov. Sistematično financiranje in vlaganje v povečevanje obdelanih kmetijskih površin – je za LDS ključ do prehrambene samozadostnosti.

Boj proti sodobnim oblikam suženjstva, trgovini z ljudmi in drugih oblik izkoriščanja pomenijo  primerni odziv kazenskega prava in odpravljanje nekaznovanost storilcev. Poiskali bomo rešitve za ustrezno obravnavo žrtev in njihovo reintegracijo.

Zunanja politika mora biti povezana z državljani, pa tudi z drugimi družbenimi strukturami in/ali vidiki, kot npr. kulturo in varstvom okolja (globalni izzivi, trajnostni razvoj…). LDS bo namenila posebno in poudarjeno skrb sodelovanju s sosednjimi državami, še posebej slovenski skupnosti v teh državah. Prioriteta v zunanje političnem delovanju bo intenzivnejša pomoč, kot doslej, slovenskim podjetjem pri uveljavljanju in sodelovanju s podjetji zunaj Slovenije.

Aktivnejše delovanje in sodelovanje v EU. V EU telesih je nujna omejitev mandatov na 2 mandata, t.j. največ 10 let, Evropski parlament mora postati organ EU, ki ne bo množično odlagališče odsluženih politikov iz držav članic. V Evropski parlament morajo biti izvoljeni novi ljudje, menjava evropskih poslancev je garant sveže in času primerne politike.

LDS bo vodila suvereno zunanjo politiko, upoštevaje sprejete mednarodne zaveze. Aktivno bo iskala in soustvarjala rešitve mednarodne solidarnosti, ob sočasni skrbi za interese Slovenije in slovenskih državljanov….pri tem pa  bo namenila vso pozornost tudi svoji učinkoviti varnostno-obrambni strukturi.

LDS brez zadržkov podpira pristop Slovenije: k ADP (Avstrijska državna pogodba), ki je garant pravic slovenske manjšine na Koroškem, h konvenciji Združenih narodov o prepovedi proizvodnje nuklearnega orožja in priznanje Palestine. LDS podpira narode, ki si prizadevajo za samoodločbo in lastno suverenost.

Preplet politik

Vse našteto se prepleta, družbeni napredek ustvarjajo sinergije med naštetimi področji oz. strukturami. Brez odlične izobrazbe ni odličnega gospodarstva, brez odlične izobrazbe ni odlične javne uprave, brez odličnega javnega zdravstva za vse  ni odličnega gospodarstva…LDS je v preteklosti pokazala kako pomembno je za družbeni napredek, za korist vseh državljank in državljanov, usklajevanje različnih politik, to bo ključna sestavina delovanja LDS tudi v prihodnje.

V prihodnjih mesecih, do volitev 2022, se bomo vsi skupaj posvetili  tem usmeritvam in do predvolilnega kongresa, to bo XVI. Kongres, dopolnili LDS program prihodnosti.

 

LDS februar 2022