Podpis Pogodbe Združenih narodov o prepovedi jedrskega orožja – sramoten in ponižujoč izogib/umik Slovenije pri podpori prepovedi najnevarnejše grožnje človeštvu!

 

Pogodba katere namen je zavezati svet k uničenju jedrskega orožja je nedvomno civilizacijski dosežek, ki bi naj onemogočil (samo)uničenje našega planeta. LDS verjame, da sta varnost in mir v svetu dosegljiva le z dialogom in ne z grožnjami, še posebej grožnjami z jedrskim orožjem. Jedrsko orožje ne sme biti element ohranjanja strateškega ravnovesja v svetu, saj le-to ne predstavlja le grožnje potencialnim sovražnikom ali nasprotnikom temveč je grožnja za same države posedovalke jedrskega orožja! Pretiti z jedrskim orožjem je mogoče predvsem tistemu, ki sam ima takšno orožje. Uničevalna moč jedrskega orožja pa ne pozna meja, indiferenca pred uporabo le-tega nas pred njim ne ščiti. Zato je moralna dolžnost LDS, ki je utemeljena na zaščiti človekovih pravic, te vsebujejo tudi varnost in skrb za varno okolje, da se z vsemi silami zavzame za prepoved orožja, katerega uporaba predstavlja najnevarnejšo grožnjo svetu s katastrofalnimi posledicami za človeštvo!

 

LDS bo v programska izhodišča vgradila obvezo za podpis pogodbe o prepovedi jedrskega orožja in skupaj z enakomislečimi strankami in/ali gibanji storila vse, da Slovenija stori enako kot  122 držav članic OZN, ki so pogodbo sprejele 7. julija 2017.

 

IO LDS – Liberalne demokracije Slovenije