Stranka

Liberalna demokracija Slovenije (LDS) je nastala 12. marca 1994 na Bledu na združitvenem kongresu štirih strank: Liberalno-demokratske stranke, Demokratske stranke, Socialistične stranke in Zelenih- Ekološko socialne stranke. Takrat je bil izvoljen za Predsednika Dr. Janez Drnovšek, ki je stranko vodil do leta 2002, ko je postal Predsednik Republike Slovenije. V obdobju vlade Dr. Janeza Drnovška je bila Slovenija zelo uspešna država, ena najbolj uspešnih v Evropi. V tistem odbobju smo se tudi priključili Evropski uniji in Zvezi Nato.

Svet LDS je 25. junija 2017 izvolil dosedanjega podpredsednika dr. Luja Šproharja za VD predsednika stranke. Namreč, dr. Anja Fabiani, ki je bila izvoljena na 15. Kongresu LDS se je bila prisiljena, zaradi objektivnih okoliščin, predsedniški funkciji LDS odreči.

Dr Luj Šprohar je dolgoletni član LDS in izjemen poznavalec politik varovanja človekovih pravic. V LDS je v različnih obdobjih bil član sveta stranke, vodil Odbor za vprašanja invalidov in več let bil svetovalec predsednika LDS, 7 let je bil direktor Urada vlade RS za invalide in bolnike, 11 let je vodil sektor za zdravstveno varstvo ogroženih in bil pomočnik direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo.

Dr. Šprohar je bil več mandatov predstavnik Vlade RS v FIHO (Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij) in dva mandata  predsednik vladnega sveta za invalide.  Še zmerom je član več strokovnih teles znotraj invalidskih in humanitarnih org anizacij ter predsednik ljubljanskega medobčinskega društva slepih in slabovidnih.

Kot borec za pravice invalidov in odrinjenih ljudi pozna problematiko od ”znotraj”, predvsem pa od zunaj državnega aparata.

Kot izjemno kompetenten poznavalec funkcioniranja državnega ustroja je dr. Šprohar človek, ki bo prenovljeni LDS prinesel kvaliteto in pogum za ponovni prodor LDS v državno politiko.

Stranka ima trenutno 1 županjo in 2 župana ter nekaj deset svetnikov na celotnem področju Repubike Slovenije.