Stranka

Liberalna demokracija Slovenije (LDS) je nastala 12. marca 1994 na Bledu na združitvenem kongresu štirih strank: Liberalno-demokratske stranke, Demokratske stranke, Socialistične stranke in Zelenih- Ekološko socialne stranke. Takrat je bil izvoljen za Predsednika Dr. Janez Drnovšek, ki je stranko vodil do leta 2002, ko je postal Predsednik Republike Slovenije. V obdobju vlade Dr. Janeza Drnovška je bila Slovenija zelo uspešna država, ena najbolj uspešnih v Evropi. V tistem obdobju smo se tudi priključili Evropski uniji in Zvezi Nato.

Svet LDS je na seji 12.11.2018 izvolil g. Antona Anderliča za predsedujočega stranki. Dr. Luju Šproharju je, v skladu s strankinim statutom, enoletni mandat predsedujočega potekel.

Anton Anderlič je Politično kariero začel že v sedemdesetih letih kot predsednik ZSMS v Litostroju. Na začetku 1982 je bil na kongresu v Novem mestu izvoljen v Predsedstvo Republiške konference ZSMS.

Leta 1986 je postal predsednik ZSMS. Pod njegovim predsedovanjem se je večala avtonomija ZSMS, ki je pričela s tehnično in finančno pomočjo civilno družbenim gibanjem in nekaterim zametkom zvez, kasnejših strank. 1988–90 je bil delegat v Zboru republik in pokrajin jugoslovanske skupščine. 1990 je bil na večstrankarskih volitvah izvoljen za poslanca družbenopolitičnega zbora Skupščine RS na listi ZSMS – Liberalne stranke. Tudi 1992 je bil izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije in bil od 1994 do 2004 vodja poslanskega kluba LDS, od 2002 do 2004 pa podpredsednik LDS. Na izrednem kongresu LDS 2012 je bil izvoljen za predsednika sveta stranke, 2013 pa za njenega predsednika. Kot poslanec v Državnem zboru je opravljal niz pomembnih funkcij, od vodenja poslanskega kluba LDS, Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Odbora DZ za obrambo in drugih telesih pa vse od sodelovanja v delegaciji DZ v parlamentarni skupščini NATO do sodelovanja v nizu drugih delovnih teles.

Anton Anderlič bo s svojimi političnimi izkušnjami nedvomno pomemben člen pri uveljavljanju liberalne demokracije v Sloveniji. LDS je stranka, ki svojo energijo vleče iz zveze med liberalizmom in demokracijo.