Novo vodstvo LDS

Dr. Luju Šproharju je potekel mandat, zato je Svet LDS imenoval Antona Anderliča za Predsedujočega stranki. Podpredsednika sta: mag. Marjan Šetinc in Jadranka Vouk-Železnik, predsednik Sveta LDS Zlatko Mir ter podpredsednica Rebeka Prosenc.

Anton Anderlič je dolgoletni član LDS. Ob delu je končal srednjo strojno šolo. Politično kariero je začel v drugi polovici sedemdesetih let kot predsednik ZSMS v Litostroju. Na začetku 1982 je bil na kongresu v Novem mestu izvoljen v Predsedstvo Republiške konference ZSMS in postal profesionalni politik. Leta 1986 je postal predsednik ZSMS, mandat pa se mu je iztekel 1988. Pod njegovim predsednikovanjem se je večala avtonomija ZSMS, mladinska organizacija pa je nudila tudi tehnično in drugo pomoč civilno družbenim gibanjem in nekaterim zametkom zvez, kasnejših strank. 1988–90 je bil delegat v Zboru republik in pokrajin jugoslovanske skupščine. 1990 je bil na večstrankarskih volitvah izvoljen za poslanca družbenopolitičnega zbora republiške skupščine na listi ZSMS – Liberalne stranke. Tudi 1992 je bil izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije in bil od 1994 do 2004 vodja poslanskega kluba LDS, od 2002 do 2004 pa podpredsednik LDS. Na izrednem kongresu LDS 2012 je bil izvoljen za predsednika sveta stranke, 2013 pa za njenega predsednika. Zdaj predseduje LDS. V vseh mandatih je v parlamentu opravljal več pomembnih funkcij. V prvem mandatu je bil mdr. predsednik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, v mandatu od 2008 je bil predsednik odbora DZ za obrambo, član delegacije DZ v parlamentarni skupščini NATO in drugih delovnih teles.

LDS na lokalnih volitvah sodeluje s kandidati, ki so blizu liberalno demokratskim vrednotam. Te zagotavlja polno udejanjanje človekovih pravic, iz katerih izhajajo mnoge druge pravice in vrednote, kot so svoboda, spoštovanje drugih, nediskriminacija, toleranca, pravičnost in odgovornost, ki so garant človekovega

dostojanstva in enakopravnosti. Naše vodilo je, da pravice enega ne posegajo in ne ogrožajo pravic drugih/drugega!