Nova Predsednica LDS – Liberalne demokracije Slovenije

Nova Predsednica LDS – Liberalne demokracije Slovenije je postala Dr. Anja Fabiani.