LDS gre na evropske volitve!

LDS gre na evropske volitve!

Politiki na oblasti, tako doma kot v precejšnjem številu drugih članic EU, so v zadnjih letih poskrbeli, da se je EU spremenila v neoliberalno družbo, ki jo obvladujejo multinacionalke in konservativne populistične politične sile.

Vse manj je liberalne demokracije, ki skrbi za spoštovanje človeka in njegovega dostojanstva. Liberalna demokracija Slovenije je zaskrbljena s takšnim razvojem tako doma kot v Evropi, zato želi prispevati k spreminjanju negativnih trendov in graditi na pozitivnih politikah delovanja skupnosti skozi programe izmenjave mladih,

Erasmus programe, povečano vlogo in odgovornost evropskih regij, odprtost, sonaravni razvoj, solidarnost, nediskriminacijo in demokratizacijo družbe na vseh ravneh.

LDS je edina liberalno demokratska stranka v Sloveniji, ki odkrito izraža zaskrbljenost zaradi postopne privatizacije najbolj temeljnih družbenih pridobitev, to so javni zdravstveni sistemi, javno šolstvo in sistemi solidarnosti kot najbistvenejše civilizacijske pridobitve.

Ti argumenti so vodili izvršni odbor LDS pri odločitvi, da predlaga Svetu stranke udeležbo na majskih evropskih volitvah. Izvršni odbor je že pripravil spisek 30 imen potencialnih kandidatk in kandidatov. Predlog liste bo Izvršni odbor pripravil do seje Sveta stranke, ta bo v kratkem odločil o udeležbi na volitvah in potrditvi liste kandidatk/kandidatov.

IO LDS

Ljubljana 18/2/2019