KLJUČNE PROGRAMSKE TOČKE LDS

Liberalna demokracija Slovenije – stranka dosledno skrbi za temeljne pravice ljudi in državljanske svoboščine vseh!

Privatizacija in razprodaja podjetij, nekontroliran odliv kapitala in premoženja, ki so ga ustvarili vsi državljani Slovenije, v privatne žepe in tujino, je v zadnjih letih povzročil slabšanje življenjskega standarda ljudi in pospešil družbeno razslojevanje na peščico bogatih in večino, ki živi slabo, še posebej mnogi upokojenci. Nobena oblast po letu 2004 ni niti poskušala tega procesa zaustaviti. Ključno vodilo LDS je ta proces obrniti, kar si nedvomno želi tudi velik del prebivalstva v Sloveniji.

Ključne programske točke LDS:

 • Vzpostavitev odgovornega upravljanja z davkoplačevalskim denarjem in premoženjem države
 • Ustavitev vseh odtujevanj in prodaj premoženja države, vključujoč finančne institucije in banke
 • Ukinitev SDH in DUTB in prenos upravljanja z državnim premoženjem na ministrstvo za finance pod nadzorom – po zgledu nekdanje SDK
 • Usmeritev dobičkov državnih in javnih podjetij v financiranje znanosti in tehnologije kot gonilu razvoja in napredka vseh državljanov, t. j.  v ekonomijo slonečo na pameti in vrhunskem znanju
 • Pravičnejše davčenje na vseh ravneh
 • Uvedba UTD (univerzalni temeljni dohodek) za več socialno pravične države in dostojnega življenja vseh državljanov
 • Javno zdravstvo (s poudarkom na preventivi) za vse in dosledna ločitev privatnega od javnega zdravstva
 • Povečana vlaganja v kulturo in šport
 • Znižanje vstopnega praga za Državni zbor
 • Jasna in nehlapčevska drža SLO v EU in NATO
 • Prioritetno sodelovanje z zamejskimi Slovenci