IZJAVA: Za upravljalsko in finančno svobodo

LDS – Liberalna demokracija Slovenije je proti brezglavi prodaji slovenskega premoženja, tako imenovane ‘srebrnine’. Smo proti privatizaciji NLB, zaradi razlogov, ki se nanašajo na neracionalnost prodaje za vlagatelje (razmerje 25% plus 1 delnica) in na predhodne izkušnje pri privatizaciji državnih podjetij oziroma bank. Dogovori o prodaji so potekali v razmerah, ki se danes kažejo kot nejasne ali celo ponarejene (napačno interpretirane). Pri svojih stališčih izhajamo tudi iz zgodovinske izkušnje slovenskega naroda, ki si je po stoletjih s težavo izboril samostojnost. Še vedno smo v konstitutivnem procesu, kjer nas zavest o upravljavski in finančni svobodi postavlja ob bok enakopravnim državam tako imenovane razvite Evrope.  Ta proces je bistvenega pomena tudi za mir in stabilnost na robu nemirnega dela Evrope. Prodaja hčerinskih družb NLB v tujini v tem smislu ni nujno razumljena kot varovalka omenjene konstitutivnosti oziroma negativno. Na mesto od-prodaje naj zato stopi algoritem, ki so ga tuji partnerji razumeli takrat, ko so nam pomagali na naši poti v državnost. Poleg tega, delati napake še ne pomeni ne prevzeti odgovornosti za njihov popravek. Zato smo za finančno in upravljavsko svobodo in za obnovitev pogajalskega procesa, za dolgoročno dobrobit slovenske države. Smo za omejitev divje prodaje državnega premoženja, vključno s privatizacijo NLB. Ko so ključne poteze narejene, poti nazaj ni. Razmišljajmo dolgoročno.