Ekipa kandidatov za delovanje v Mestnem svetu MOL- EKIPA ZA NAPREDEK LJUBLJANE (ŠTEVILKA 1 – KANDIDATI ZA MESTNI SVET Ljubljana)

Ekipa kandidatov za delovanje v Mestnem svetu MOL- EKIPA ZA NAPREDEK LJUBLJANE (ŠTEVILKA 1 – KANDIDATI ZA MESTNI SVET Ljubljana)

  1. Jadranka Vouk Železnik: živela v Velenju, Rimu in Ljubljani. Leta 1978 je zaključila diplomo na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, pred tem pa Srednjo ekonomsko šolo na Prešernovi. Med študijem eno leto zaposlena na Radiu Študent, kot novinarka. Zaposlena na Republiškem komitejuza zdravstvo in socialno varstvo, kjer se je ukvarjala s toksikomanijami in mladoletnem prestopništvom, Unicefom in vprašanjem enakosti spolov. Na Ministrstvu za zdravstvo, družino in socialne zadeve, je delovala na področju družine in otrokovih pravic in sodelovala pri pripravi republiških predpisov. Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je v obdobju 1994 do 2013, delovala na področju družine in mednarodnih odnosov. Bila je med drugim tudi članica Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi ter Medresorske delovne skupine za človekove pravice. Na mednarodnem področju je bila članica Odbora za socialno politiko in Odbora za socialno kohezijo pri Svetu Evrope ter večkrat izvoljena v predsedstvo Odborov. Podpredsednica Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za otroke in družino. V slovenskih delegacijah na zagovorih Slovenije o izvajanju konvenciji ZN na področju človekovih pravic, posebej otrokovih pravic, kjer je  koordinirala in pisala poročila za Slovenijo. Kot članica LDS, svetnica v Svetu četrtne skupnosti Črnuče 2006-2014, članica Sveta Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana 2010 – 2014 in Sveta javnega zavoda Zdravstvenega doma Ljubljana od 2012, kot nadomestna članica (prof. dr. Slavka Ziherla).

 

  1. Anton Anderlič: ob delu je končal srednjo strojno šolo. Politično kariero je začel v drugi polovici sedemdesetih let kot predsednik ZSMS v Litostroju. Na začetku 1982 je bil na kongresu v Novem mestu izvoljen v Predsedstvo Republiške konference ZSMS in postal profesionalni politik. Leta 1986 je postal predsednik ZSMS, mandat pa se mu je iztekel 1988. Pod njegovim predsednikovanjem se je večala avtonomija ZSMS, mladinska organizacija pa je nudila tudi tehnično in drugo pomoč civilno družbenim gibanjem in nekaterim zametkom zvez, kasnejših strank. 1988–90 je bil delegat v Zboru republik in pokrajin jugoslovanske skupščine. 1990 je bil na večstrankarskih volitvah izvoljen za poslanca družbenopolitičnega zbora republiške skupščine na listi ZSMS – Liberalne stranke. Tudi 1992 je bil izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije in bil od 1994 do 2004 vodja poslanskega kluba LDS, od 2002 do 2004 pa podpredsednik LDS. Na izrednem kongresu LDS 2012 je bil izvoljen za predsednika sveta stranke, 2013 pa za njenega predsednika. Zdaj predseduje LDS. V vseh mandatih je v parlamentu opravljal več pomembnih funkcij. V prvem mandatu je bil mdr. predsednik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, v mandatu od 2008 je bil predsednik odbora DZ za obrambo, član delegacije DZ v parlamentarni skupščini NATO in drugih delovnih teles.

 

  1. Zlatica Konstandinović: gimnazijska maturantka članica ZSMS, vstopila v prvo službo leta 1975 v NLB. V NLB d. d. članica sindikata od leta 1978 in sindikalna poverjenica za okoli 170 ljudi, dva mandata. Izvoljena v svet četrtne skupnosti Jarše 2010-2014, kot članica LDS.

 

  1. Boštjan Zgonc: Ljubljančan, rojen v stari ljubljanski družini. Maturiral je na Poljanski gimnaziji (1968) in diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Dve leti je bil glavni urednik Radia Študent, bil je član vodstva Skupnosti študentov Univerze v Ljubljani, kot član fakultetnega odbora je sodeloval pri zasedbi FF leta 1971. Od 1974 do 1977 je bil profesor slovenščine na Gimnaziji Moste. Od 1982 je deloval v republiških organih pri vodenju in oblikovanju šolskega sistema. V času, ko je  ministroval dr. Slavko Gaber se je ukvarjal s pravnimi podlagami za postavitev novega šolskega sistema, ki v glavnem velja še danes. Vodil je delovne skupine za pripravo  zakona o gimnazijah, zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in sodeloval v skupinah za pripravo zakona o odraslih, o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Kasneje sem vodil delovno skupino za pripravo zakona o posebnih pravicah pripadnikov madžarske in italijanske  narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja, pripripravi zakona o višjem strokovnem izobraževanju leta 2006. Trenutno deluje v državnih delovnih skupinah na področju šolstva.

 

  1. Radmila Duspara: tehnica za fiziko, zaposlena, kot proizvodna delavka v Iskra zaščite. Za mestno svetnico kandidira, ker želi sodelovati in iskati skupni dialog z ljudmi, ki spoštujejo enake vrednote, ki zmoremo in verjamemo v implementacijo svežih in učinkovitih ekonomskih, socialnih in izobraževalnih politik in projektov, s katerimi ustvarjamo razmere za boljši jutri vseh meščank in meščanov naše občine. Ogromno stvari je, ki jih je treba urediti, izpeljati, dokončati, inovativnih projektnih zamisli za ranljive skupine, medgeneracijsko sodelovanje in kakovostno bivanje ne manjka. Prav tako razume pogled običajnega človeka na delovanje mestne uprave in želi s svojim prizadevanjem pomagati le-tem.

 

  1. Janez Peskar: rojen in živi v Ljubljani (eta 1957). Diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (1983). Opravljal vodstvene naloge v različnih gospodarskih družbah ( YULON, SNEŽNIK Kočevska Reka, ISKRA, Gozdno gospodarstvo Celje, Gozdno gospodarstvo Brežice). Trenutno zaposlen kot pomočnik direktorja v družbi GOZD Ljubljana d.o.o. Kot član LDS, svetnik v četrtni skupnosti Polje 2002-2010.

 

  1. Alenka Naber: je diplomirala leta 1975 na pedagoškem oddelku AG Ljubljana, dve leti kasneje pa še na oddelku za klavir pri Pavlu Sivicu. Ob ustanovitvi GS Grosuplje se je zaposlila, kot učiteljica klavirja. Od leta 1977 je bila v rednem delovnem razmerju v GS Ljubljana Moste Polje, na delovnem mestu učiteljice klavirja. Leta 1988 je sprejela sodelovanje s SNG- Ljubljanska drama. Z igralko Polono Vetrih je nastopala v komediji Blagi pokojniki, dragi možje. Za to predstavitev je v živo igrala glasbo Aleša Kersnika. Od rojstva nove Republike je igrala na protokolarnih sprejemih in sprejemih v Cankarjevem domu, Domu Španskih borcev. Modrem salonu hotela Union, male dvorane SF itd. Priložnostno spremlja Omarja Naberja na zasebnih in javnih koncertih.

 

  1. Marjan Šetinc: po maturi v Veliki Britaniji, študiju psihologije v Ljubljani in podiplomskem študiju v Londonu je vrsto let delal kot raziskovalec družbenih procesov, najprej v raziskovalnem centru Zveze sindikatov Slovenije in kasneje na Pedagoškem inštitutu. Konec osemdesetih let je vključil Slovenijo v svetovne primerjalne raziskave izobraževanja, ki potekajo redno že več kot 30 let. Je soustanovitelj EERA (Evropske asociacije za raziskovanje izobraževanja). Je soavtor prvega poročila UNESCO o primerjavah izobraževanja v svetu 1989. V letih 1992-96 je bil izvoljen za poslanca LDS v Državnem zboru. V tem času je sodeloval pri oblikovanju zakonodaje na področju znanosti, vzgoje in izobraževanja, žrtev vojnega nasilja idr. Bil je tudi prvi predsednik Komisije DZ za evropske zadeve. Med 1998 in 2002, v obdobju priprav in pogajanj Slovenije za vstop v EU, je bil veleposlanik RS v Londonu, od 2009 do 2014 pa veleposlanik RS na Poljskem! Med 2002 in 2006 je na MZZ vzpostavil sektor za mednarodno razvojno sodelovanje in razvojno pomoč državam v razvoju, sooblikoval zakon in pripravil prvo poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije. Sedaj deluje v društvih povezanih z mednarodnimi odnosi.